HYPO Steiermark LEASING HYPO Steiermark LEASING, Austrija
Leasing


HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o.: Pravi put do leasinga!
HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. je društvo sa dugogodišnjim me?unarodnim iskustvom u svim podru?jima leasinga, od finaciranja osobnih ili teretnih vozila, plovila, flotnih aranžmana do financiranja pokretnina i višenamjenske opreme (medicinske, tiskarske, gra?evinske i druge opreme).
Osnovna djelatnost društva su poslovi operativnog i financijskog leasinga te posredovanje kod prodaje predmeta leasinga.

RLB Društvo je posredno u vlasništvu Raiffeisen Landesbank Steiermark AG.

U Hrvatskoj kontinuirano poslujemo od osnutka 2001. godine.


Sjedište i Uprava društva se nalazi u Zagrebu na adresi Gari?gradska 18.
Naziv i skra?eni naziv tvrtke
 • HYPO - LEASING STEIERMARK društvo s ograni?enom odgovornoš?u za usluge
 • HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o.

 • Sjedište tvrtke
 • Zagreb, Gari?gradska 18

 • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar
 • Trgova?ki sud u Zagrebu

 • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar
 • MBS: 080403206
 • OIB: 64646464586
 • PDV identifikacijski broj: HR64646464586


 • Iznos temeljnog kapitala
 • 2.533.600,00 kn

 • Osniva? društva
 • FUTURA LHB-RLB Leasing Holding GmbH, Austrija

 • Uprava
 • Lolita Kalinski, ?lanica uprave
 • Marjana Mrzi?, ?lanica uprave
 • Nadzorni odbor
 • Karl Götschl, predsjednik nadzornog odbora
 • Klaus Klampfl, ?lan nadzornog odbora
 • Christian Humpel, ?lan nadzornog odbora

 • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži ra?un i broj tog ra?una
 • Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb
 • IBAN ra?un: HR0724840081103286177

 • rightMenuSpacer
  Nalazite se ovdje > HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. > O nama
  HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o., HR - 10000 Zagreb, Garićgradska 18, Tel .: ++385 (0)1 3090 400, Fax.: ++385 (0)1 3090 404. Vaš leasing partner!