HYPO Steiermark LEASING HYPO Steiermark LEASING, Austrija
Leasing


HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o.
Garićgradska 18
10 000 Zagreb

Tel .: ++385 (0)1 3090 400
Fax.: ++385 (0)1 3090 404


http://www.hypoleasingsteiermark.hr
info@hypoleasingsteiermark.hr

Matični broj subjekta i sud:
MBS: 080403602, Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 64646464586

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN račun: HR0724840081103286177

Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku

MB: 1577743
Pravne napomene:
Upute za korištenje

Posjetitelji web stranica trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. izjavljuju da su suglasni s niže navedenim uvjetima.
Trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. daje korisniku neopozivu, ali ne i ekskluzivnu, neprenosivu i ograničenu dozvolu za pristup i korištenje web stranice trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o.. Dozvola vrijedi samo ako korisnik, i to bez obzira radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi, izjavi da je suglasan s niže navedenim uvjetima. Korisniku nije dopušteno na bilo koji način prekidati rad web stranice trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. ili isto pokušavati.

Pristup web stranici trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. nije dopušten osobama koje potpadaju pod nadležnost suda koji zabranjuje publikaciju odnosno pristup web stranici trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o..


Trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. pridržava pravo izmjene ili dopune niže navedenih uvjeta kao i uputa za korištenje.

Primjena prava - nadležnost suda

Sadržaji na web stranici trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. podliježu isključivo hrvatskom pozitivnom pravu. Zahtjevi koji se zasnivaju na nepoštivanju zakonskih odredaba u trećim državama su isključeni.

Nema jamstva za sadržaje

Web stranica trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. i njezin sadržaj stavljaju se na raspolaganje po načelu "takve kakve jesu".

Trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. provjerava i ažurira informacije koje se stavljaju na raspolaganje na njezinim web stranicama. Unatoč primjeni potrebne pažnje može se dogoditi da se ove informacije u međuvremenu promijene. Odgovornost ili jamstvo za aktualnost, točnost i cjelovitost informacija i podataka stavljenih na raspolaganje se ne preuzima. To vrijedi i za sve informacije na drugim web stranicama na koje se upućuje putem hyperlinkova.

Eksplicitno se ukazuje na to da trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. nije odgovorno za sadržaje web stranice na koje se upućuje putem hyperlinkova. Uspostavljanje veza s takvim web stranicama obavlja se na vlastiti rizik. Samo postojanje linka na web stranice trećih ne predstavlja preporuku ili kakvu drugu potvrdu od strane trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. u korist ovih web stranica, njihovog sadržaja ili njihovih operatera. Trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. izričito se ograđuje od eventualnih protupravnih sadržaja na takvim web stranicama.

Web stranica trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. može biti povezana linkom ili putem razmjene banera s neke druge web stranice. Društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. izjavljuje da je suglasno ako je web stranica trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. jedini sastojak jednog prozora browsera te da se informacije i podaci koje stavlja na raspolaganje trgovačkom društvu HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. ne mijenjaju niti krivotvore. U slučaju prosljeđivanja ili umnožavanja mora se navesti izvor. Molimo imajte na umu da trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. nema nikakvih saznanja o web stranicama i njihovim sadržajima, a koje sa svoje strane uspostavljaju link na web stranicu trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o., te je stoga je odgovornost za sadržaje takvih web stranica isključena. To vrijedi i za sigurnost veze.

Izmjena podataka

Informacije i podaci koji se drže na web stranici trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. isključivo služe korištenju u privatne svrhe i u svrhu informiranja. One se mogu u svako doba bez prethodne najave jednostrano izmijeniti.

Neobvezatnost informacija i podataka stavljenih na raspolaganje

Informacije i podaci koji se drže na web stranici trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. ne predstavljaju nikakvo pravno, investicijsko ili neko drugo savjetovanje niti se na temelju tih navoda trebaju donositi ulagačke ili kakve druge odluke. Pri tom se bez iznimke radi o neobvezujućim informacijama i podacima. Oni ne predstavljaju nikakav poziv, nikakvu ponudu ili preporuku za stjecanje ili prodaju ulagačkih instrumenata ili poduzimanje drugih transakcija. Sve sadržaje za kojima posegne korisnik web stranice trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. isti koristi na vlastiti rizik.

Tečajevi, vijesti ili druge tržišne i burzovne informacije koje se pojavljuju na web stranici trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. prikazuju se s vremenskim pomakom, ukoliko nije drugačije navedeno.

Odluke o ulaganju podliježu stručnom savjetovanju od strane nekog od zaposlenika trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o..

Operativni rad web stranice

Trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. može u svako doba izmijeniti, prekinuti ili sasvim obustaviti rad ove web stranice. To također vrijedi i za usluge, informacije, svojstva i funkcije ponuđene na ovoj web stranici. Trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. pridržava pravo da usluge stavljene na raspolaganje ili pristup dijelovima web stranice ili čitavoj web stranici ograniči bez prethodne najave.

Ne postoji nikakvo pravo na korištenje i raspoloživost web stranice trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. te usluga sadržanih na istoj. Trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu vrstu prekida operativnog rada ili tehničke smetnje u funkcioniranju telefonskih vodova ili mreža, kompjutorskih online sustava, servera ili providera te zakazivanja e-maila. Nadalje, trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. odbija bilo kakvu odgovornost za manipulacije na AOP-sustavu korisnika Interneta od strane neovlaštenih osoba.

Copyright

Cjelokupni sadržaj i struktura web stranice je autorski zaštićena.

Presnimavanje ili ispis pojedinih stranica i/ili potpodručja web stranice trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. dopušteno je samo za privatnu uporabu, i to ako se ne uklanjaju i ne mijenjaju napomene o copyrightu ni druge zaštićene oznake niti se vrši kakva druga modifikacija.

Nijedan dio web stranice ne smije se bez prethodnog, izričitog pisanog odobrenja trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. niti u kojem obliku prenošenjem, bilo elektronički ili uz pomoć drugih sredstava ili postupaka, umnožavati ili prenositi u neki jezik koji koriste strojevi, posebice uređaji za obradu podataka, niti se smiju prenositi (ni elektronički ni pomoću drugih sredstava), mijenjati, povezivati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Korištenjem web stranice trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. korisnik ne stječe nikakva prava na intelektualno vlasništvo ili licence.

Za umnožavanje informacija ili podataka o tekstovima, dijelovima tekstova ili slikovnom materijalu potrebna je prethodna pisana suglasnost trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o..

Trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. izričito pridržava prava umnažanja putem izlaganja, radijske i televizijske emisije, magnetofonskim postupkom ili na sličan način.

U slučaju presnimavanja softvera ili drugih podataka s web stranice trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. ili umnažanja na neki drugi način od strane korisnika web stranice, sva prava vlasništva, autorska prava, prava žiga i prava korištenja ostaju kod trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o..


Zaštita podataka

Prilikom posjete web stranici trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. tehničke informacije i korisnički podaci korisnika se automatski registriraju. Trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. se obvezuje da će podatke prikupljene, obrađene i pohranjene prilikom uspostavljanja kontakta/registracije i korištenja usluga od strane sudionika prosljeđivati samo unutar iste institucije, odnosno s njom povezanim društvima, i da ih neće davati vanjskim trećim osobama, ukoliko za to ne postoji zakonska obveza ili obveza naložena od strane nadležnih tijela ili ukoliko sudionik nije za to dao svoju izričitu suglasnost.

Podizvođači

Trgovačko društvo HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. pridržava pravo operativno vođenje ili funkcije povezane s upravljanjem ovom web stranicom povjeriti na izvođenje trećim osobama.

Opći uvjeti poslovanja

U dopuni ovdje navedenih odredaba vrijede Opći uvjeti poslovanja trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o..

Ako nije ugovoreno drugačije, i to u slučaju nepodudarnosti između ovdje navedenih uvjeta i ugovornih utanačenja uključujući Opće uvjete poslovanja trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. prvenstveno će vrijediti ugovorna utanačenja. U slučaju razlika između navedenih uvjeta ili Općih uvjeta poslovanja trgovačkog društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. i posebnih sporazuma ("Posebni uvjeti") o određenim proizvodima i uslugama koje se nude na web stranici trgovačkog društva HYPO- LEASING STEIERMARK d.o.o. prvenstveno će vrijediti Posebni uvjeti.

Salvatorna klauzula

Ako pojedini od ovdje navedenih uvjeta jesu ili postanu nevaljani, to neće imati utjecaja na pravovaljanost ostalih odredaba.rightMenuSpacer
Nalazite se ovdje > HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o. > imprint
HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o., HR - 10000 Zagreb, Garićgradska 18, Tel .: ++385 (0)1 3090 400, Fax.: ++385 (0)1 3090 404. Vaš leasing partner!